سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در امور مختلف و بازار های پرطرفدار بین المللی

طراحی دیجیتال

طراحی انواع لوگو های صنعتی تجاری متناسب با حوضه فعالیت با اخرین متد های طراحی

آموزش

اموزش رایگان در حوضه های طراحی و سرمایه گذاری

لوگو چیست؟

لوگواز جمله مهمترین بخش ها در ساختار یک مجموعه است.در واقع لوگو یک شناسنامه کوچک برای یک فعالیت شرکت کارخانه یا یک سازمان است.امروزه کمتر ارگان یا شرکتی وجود دارد که یک لوگو اختصاصی نداشته باشد.در واقع لوگو دارای نشانه و چینش خاص المان های دیداری است برای رساندن مفهوم کسب وکار یا نوع فعالیت است .

انواع لوگو؟+معرفی چند سبک طراحی لوگو؟

فهرست